Kontakt oss

DITT DIGITALE LEDER - OG TEAMPROGRAM

 
Vi i FuelBox har jobbet med å skape god dialog i selskaper og organisasjoner i 10 år.
Nå har vi utviklet et program som tar deg og ditt team gjennom en prosess som bygger samhold, psykologisk trygghet og får folk i synk på kultur og mål, slik at dere presterer mer og bedre sammen. 
 

Alle snakker om psykologisk trygghet, men hvordan bygger man det i praksis? Hvordan får man mennesker til å kjenne at de blir sett og føle at arbeidsoppgavene de gjør er meningsfulle? Hvordan får vi hentet ut det beste av medarbeiderne? Hvordan lager vi en kultur som tar imot nye folk og endringer på en god måte? Hvordan løser vi utfordringer på en trygg måte?  

Gjennom alle disse årene hvor vi har reist rundt og holdt foredrag, har vi alltid vært opptatt av å gjøre mer enn å inspirere. Vi vil skape varig endring, og nå har vi tatt enda et skritt lenger for å unngå at medarbeidere går tilbake i gamle spor når applausen og begeistringen har stilnet.    

Vi har utviklet et digitalt FuelBox-program som følger ledere og team gjennom en lengre periode, slik at vi faktisk skaper og implementerer en kultur og endring som varer. 

Etter å ha gått gjennom FuelBox-programmet har du et sterkt team som samarbeider og presterer godt sammen. 

FUELBOX-METODEN

Vår metode gjennomsyrer alt vi gjør, både her i Fuelbox-programmet og på andre arenaer. Vi tror på en grundig prosess gjennom å gjøre det enkelt og tydelig, slik at alle vet hvor de befinner seg i prosessen. I enhver form for samarbeid, enten det er hjemme eller på jobb, handler det om å forstå seg selv, den/de andre, hvordan vi er sammen, hvordan vi skaper som et team, hvordan vi løser utfordringer som et team, og hvordan vi kan reise sammen som et sterkt team mot et felles mål.

PROSESSEN
Gjennom 6 måneder guider vi dere gjennom en prosess som er består av 12 undervisningsmoduler, 6 moduler for leder og 6 moduler med hele temaet. 

Leder lærer hvordan legge til rette, og får anledning til å utforske og utvikle egen lederstil. Samtidig skal teamet være med på prosessen og gjennomføre konkrete oppgaver og ha samtaler som er bevist å bygge tillit, og som tydeliggjør retning.  

Lederen får support fra oss gjennom våre ukentlige gruppesamtaler, og blir en del av vårt online community der man kan løse utfordringer, hente inspirasjon og lære av andre ledere i samme rolle. 

Økt hverdagslæring

Det handler om å bygge gode relasjoner i hverdagen. Det er i hverdagen det kommuniseres og læres. Kompetanse, erfaringer og ideer fordeles og foredles i teamet. Vi adresserer både individuell utvikling, mestring og vekst i den kollektiv kompetansen. 

Økt tillit og psykologisk trygghet

Vi bygger tillit og psykologisk trygghet gjennom konkrete aktiviteter som er bevist å ha en effekt. Det handler om å bygger gode relasjoner effektivt. Det går alt for sakte, og er alt for viktig til å bli overlatt til tilfeldigheter eller tradisjonell teambuiliding.

= bedre prestasjoner sammen

Teamene som tør å vise sin sårbarhet gjennom at de deler ideer, stiller spørsmål, utfordrer hverandre og status quo; disse teamene tør å prøve nye ting og lykkes fordi de konstant lærer av hverandre og utvikler seg sammen. Disse teamene både trives og presterer bedre.

Er du interessert i å vite mer?

Registrer deg her for en uforpliktende samtale med oss om FuelBox-programmet. 

*Du gir oss herved tilgang til å sende deg informasjon om FuelBox-programmet og våre relaterte produkter.

All T